«Υποστήριξη κατ’ Οίκον» από το Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου

Το Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου ανακοινώνει την Πρωτοβουλία του «Υποστήριξη κατ’ Οίκον» στην Κίμωλο, με τη συνεργασία του Δήμου Κιμώλου.

Στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η υποστήριξη των εχόντων ανάγκη ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης και έχουν ελλιπές υποστηρικτικό περιβάλλον. Βασικές υπηρεσίες που θα παρέχονται στους υποστηριζόμενους μέσω της Πρωτοβουλίας είναι η καθαριότητα οικίας, η εκτέλεση εξωτερικών εργασιών και η συντροφιά.

Οι ενδιαφερόμενοι Κιμώλιοι, που επιθυμούν να ενταχθούν στην Πρωτοβουλία «Υποστήριξη κατ’ Οίκον», μπορούν να κάνουν αίτηση (το έντυπο της οποίας μπορούν να αναζητήσουν από τον Επιστάτη του Οίκου Περιθάλψεως κ. Φώτη Μαρινάκη, την ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος https://www.afentakeio.gr, τη γραμματεία του Κληροδοτήματος και το Δήμο Κιμώλου) επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (για τα οποία μπορούν να ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Κληροδοτήματος στο τηλέφωνο 2108665281 και στο email info@afentakeio.gr), είτε εγγράφως παραδίδοντάς την στον Επιστάτη του Οίκου Περιθάλψεως κ. Φώτη Μαρινάκη, είτε ηλεκτρονικά αποστέλλοντάς την στο email του Κληροδοτήματος info@afentakeio.gr.

Παράλληλα, το Κληροδότημα καλεί ενδιαφερόμενους και διαθέτοντες τα απαιτούμενα προσόντα (όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος https://www.afentakeio.gr και στο Δημαρχείο Κιμώλου), να υποβάλουν αίτηση, για 2 θέσεις, κατ’ αρχήν, φροντιστών, κατά προτίμηση, σε αυτή τη φάση, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Έντυπο υπαγωγής στην «Υποστήριξη κατ’ Οίκον»

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη θέση Φροντιστών, Πρωτοβουλίας «Υποστήριξη κατ’ Οίκον» Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου