Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ι. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΣΤΑΝΩΤΑΣ ΤΟΓΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΙ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΕΝΤΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΙΙ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ – ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΑΝΑΣΣΗΣ – ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ, ΤΑΜΙΑΣ

IV. ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΛΙΒΑΡΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

V. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΜΕΛΟΣ

VI. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΛΟΣ

VII. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΜΕΛΟΣ

 

 

Διοικητική Υπηρεσία

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ Τ. ΖΑΒΑΛΗ

 

Οικονομική Υπηρεσία

Αποστολία Β. Πούλιου, Λογιστήριο 

Γιαννακόπουλος Γ. Βασίλειος, Εργατικά