Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου

Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ι. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΝΩΤΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΙ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΕΝΤΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΙΙ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ – ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΑΝΑΣΣΗΣ – ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ

ΙV. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΜΕΛΟΣ

V. ΖΩΗΣ  ΚΟΛΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΛΟΣ

VI. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΛΟΣ

 

 

Διοικητική Υπηρεσία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ Τ. ΖΑΒΑΛΗ

 

Οικονομική Υπηρεσία

Αποστολία Β. Πούλιου, Λογιστήριο 

Γιαννακόπουλος Γ. Βασίλειος, Εργατικά