Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη θέση Φροντιστών Πρωτοβουλίας «Υποστήριξη κατ’ Οίκον» Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου

Το Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου καλεί ενδιαφερόμενους και διαθέτοντες τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για 2 θέσεις φροντιστών, έναν άνδρα και μία γυναίκα, στην πρωτοβουλία «Υποστήριξη κατ’ Οίκον» του Κληροδοτήματος στην Κίμωλο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η υποστήριξη των εχόντων ανάγκη ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης και έχουν ελλιπές υποστηρικτικό περιβάλλον. Εξασφαλίζεται έτσι η φροντίδα των ανθρώπων αυτών στο οικείο περιβάλλον τους.

Τοποθεσία εργασίας: Κίμωλος

Θέση: 4ωρη μερική απασχόληση

Αποδοχές: όπως ορίζονται από την Εργατική Νομοθεσία

Υποχρεώσεις και καθήκοντα

 • Βασική καθαριότητα οικίας
 • Παροχή βοήθειας στην ατομική υγιεινή των ωφελούμενων (εφόσον αυτή ζητηθεί)
 • Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (ψώνια, φάρμακα κλπ)
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών (πληρωμή λογαριασμών, ολοκλήρωση υποθέσεων σε δημόσιους φορείς κλπ)
 • Προσφορά συντροφιάς
 • Συμπλήρωση ημερολογίου εργασιών

Απαιτήσεις Εργασίας / Απαιτούμενα Προσόντα – Δεξιότητες

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Απολυτήριο Γυμνασίου και άνω
 • Επαγγελματική συνέπεια
 • Ευχέρεια επικοινωνίας
 • Ευγένεια
 • Εχεμύθεια
 • Κατανόηση προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας
 • Επιθυμητή η εμπειρία – προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο. Επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και ειδικές γνώσεις θα εκτιμηθούν.

Σημειώνεται ότι, βάσει της επιθυμίας του διαθέτη, επί υποψηφίων που έχουν τα ίδια απαιτούμενα τυπικά προσόντα, προτιμώνται οι Κιμώλιοι ή οι έλκοντες την καταγωγή από την Κίμωλο.

 Υποβολή Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση που περιλαμβάνει την αποστολή βιογραφικού σημειώματος με πρόσφατη φωτογραφία και επιστολή ενδιαφέροντος. Η υποβολή πραγματοποιείται με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση φροντιστή της πρωτοβουλίας Υποστήριξη κατ’ Οίκον»:

α) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση: info@afentakeio.gr

β) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Αφεντάκειον Κληροδότημα Κιμώλου

Ι. Δροσοπούλου 105Α, Αθήνα, ΤΚ 11257

Πληροφορίες

Γραμματεία του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου
Τηλ.: 210 8665281
Email: info@afentakeio.gr

Το Κληροδότημα διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστούν οι κατάλληλοι υποψήφιοι. Θα υπάρξει επικοινωνία μόνο με τους υποψηφίους που θα επιλεγούν αρχικά για την πραγματοποίηση συνέντευξης.

Πριν υποβάλετε το βιογραφικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ειδοποίηση απορρήτου των εργαζομένων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία.

Λίγα λόγια για το Κληροδότημα

Το Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου ιδρύθηκε το 1907 και φέρει το όνομα του διαθέτη Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ζωής του άσκησε έντονο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο τόσο στη γενέτειρα του Κίμωλο, όσο και στην Αθήνα, όπου και διετέλεσε μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, και απεβίωσε το 1899.

Βασικοί πυλώνες του πολυσχιδούς έργου του Κληροδοτήματος σήμερα αποτελούν η παροχή φροντίδας και κοινωνικών υπηρεσιών σε έχοντες ανάγκη, η υποστήριξη απόρων και ηλικιωμένων Κιμώλιων, η παροχή υποτροφιών σε μαθητές και σπουδαστές, η μελέτη, καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού με σκοπό τον εμπλουτισμό της γνώσης για τη σύγχρονη ιστορία της Κιμώλου και των Κυκλάδων, καθώς και η χρηματοδότηση πολιτιστικών δράσεων, αρχαιολογικών ερευνών, μελετών και εκδόσεων σχετικών με την ιστορία της Κιμώλου.