ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΤΗΝ 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ANAKOINΩΣH

TO ΔΣ TOY AΦENTAKEIOY KΛHPOΔOTHMATOΣ KIMΩΛOY,
ANAKOINΩNEI OTI THN ΔEYTEPA 15H AYΓOYΣTOY 2022 ANHMEPA THΣ ΠANAΓIAΣ,META TO ΠEPAΣ THΣ ΘEIAΣ ΛEITOYPΓIAΣ ΣTON IEPO NAO THΣ OΔHΓHTPIAΣ, ΘA TEΛEΣTEI H KAΘIEPΩMENH ETHΣIA EΠIMNHMOΣYNH ΔEHΣIΣ YΠEP ANAΠAYΣEΩΣ TOY EYEPΓETH ΓEΩPΓIOY OIKONOMOY AΦENTAKH KAI TΩN AΠOΘANONTΩN ΠPOEΔPΩN KAI MEΛΩN TOY Δ. Σ.

ΘA AKOΛOYΘHΣEI TPIΣAΓION KAI KATAΘEΣH ΣTEΦANΩN ΣTON ANΔPIANTA TOY EYEPΓETH.

AΠO TO ΓPAΦEIO TYΠOY