Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή στο Αφεντάκειο Κληροδότημα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή στο Αφεντάκειο Κληροδότημα

 

Το Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου καλεί τους ενδιαφερόμενους και διαθέτοντες τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντού του Ιδρύματος.

Υποβολή έως: 30/11/2022

Τοποθεσία: Αθήνα

Θέση: Πλήρης απασχόληση

Αποδοχές: Αναλόγως προσόντων

Ημερομηνία Έναρξης: 23/10/2022

 

Υποχρεώσεις και καθήκοντα

 • Διοικεί τα Γραφεία του Ιδρύματος στην Αθήνα και συντονίζει την εργασία του προσωπικού και την καθημερινή λειτουργία των γραφείων
 • Μεριμνά και φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Προέδρου και του Δ.Σ. για την ανάπτυξη και απόδοση της περιουσίας του Ιδρύματος
 • Οικονομική επίβλεψη και έγκριση εντολών πληρωμής προς τις Τράπεζες
 • Μεριμνά, δια της Γραμματείας, για την αλληλογραφία
 • Φροντίζει για την έγκυρη υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή παντός, κατά νόμον, στοιχείου, αιτήσεως, πρακτικών προς έγκριση κ.λπ.
 • Διεκπεραιώνει κάθε θέμα που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
 • Παρίσταται, άνευ ψήφου, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εφόσον προσκληθεί
 • Εξετάζει προτάσεις/αιτήσεις επιχορήγησης και προετοιμάζει τις σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις προς το Δ.Σ.
 • Παρακολουθεί την πρόοδο και αξιολογεί τον κοινωνικό αντίκτυπο των χρηματοδοτούμενων έργων και δωρεών
 • Διατηρεί τακτικές επαφές με οργανισμούς για την παρακολούθηση έργων και δημιουργίας συνεργιών, σύμφωνα με τους σκοπούς του Ιδρύματος
 • Διαχειρίζεται προϋπολογισμούς, απολογισμούς και ισολογισμούς σε συνεργασία με τους λογιστές του Ιδρύματος.

 

 

Απαιτήσεις Εργασίας / Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό σε σχετικό τομέα (π.χ. διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, οικονομικές, ανθρωπιστικές, κοινωνικές, νομικές επιστήμες)
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετική προϋπηρεσία σε συναφή θέση, καθώς και εμπειρία στο ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο. Επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και ειδικές γνώσεις θα εκτιμηθούν
 • Γνώση και εμπειρία του ανθρωπιστικού τομέα στην Ελλάδα
 • Δεξιότητες διαχείρισης έργου σχετικά με την ανάπτυξη, τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό
 • Άριστη γνώση και χρήση της Ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Outlook, Excel και PowerPoint). Θα εκτιμηθεί η γνώση της ροής εργασιών και του CRM
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες(άριστη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, ικανότητα συλλογής πληροφοριών, ελέγχου δεδομένων)
 • Κριτική σκέψη και ικανότητα ηγεσίας, ευελιξία, ορθή κρίση, αναλυτική ικανότητα, ικανότητα χάραξης στρατηγικής
 • Διορατικότητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Επαγγελματική συνέπεια
 • Ικανότητα διαπραγματεύσεων

 

Σημειώνεται ότι, βάσει της επιθυμίας του διαθέτη, επί υποψηφίων που έχουν τα ίδια απαιτούμενα τυπικά προσόντα προτιμώνται οι Κιμώλιοι ή οι έλκοντες την καταγωγή από την Κίμωλο.

 

Υποβολή Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι  πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως τις 30/11/2022. Η αίτηση περιλαμβάνει την αποστολή βιογραφικού σημειώματος με πρόσφατη φωτογραφία και επιστολή ενδιαφέροντος. Η υποβολή πραγματοποιείται με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντού»:

α) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση: info@afentakeio.gr

β) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Αφεντάκειον Κληροδότημα Κιμώλου

Ι. Δροσοπούλου 105Α, Αθήνα, ΤΚ 11257

 

Πληροφορίες

Γραμματεία του Αφεντακείου

Τηλ.: 210 8665281

Email: info@afentakeio.gr

 

Το Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Τα άτομα με αναπηρίες και οι ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες ενθαρρύνονται έντονα να υποβάλουν αίτηση.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Θα υπάρξει επικοινωνία μόνο με τους υποψηφίους που θα επιλεγούν σε συνέντευξη.

Πριν υποβάλετε το βιογραφικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ειδοποίηση απορρήτου των εργαζομένων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία.

 

Λίγα λόγια για το Ίδρυμα

Το Αφεντάκειο Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1907 και φέρει το όνομα του διαθέτη Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ζωής του άσκησε έντονο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο τόσο στη γενέτειρα του Κίμωλο, όσο και στην Αθήνα, όπου και διετέλεσε μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, και απεβίωσε το 1899.

Βασικοί πυλώνες του πολυσχιδούς έργου του Αφεντακείου σήμερα αποτελούν η παροχή φροντίδας και κοινωνικών υπηρεσιών σε έχοντες ανάγκη, η υποστήριξη απόρων και ηλικιωμένων Κιμώλιων, η παροχή υποτροφιών σε μαθητές και σπουδαστές, η μελέτη, καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού με σκοπό τον εμπλουτισμό της γνώσης για τη σύγχρονη ιστορία της Κιμώλου και των Κυκλάδων, καθώς και η χρηματοδότηση πολιτιστικών δράσεων, αρχαιολογικών ερευνών, μελετών και εκδόσεων σχετικών με την ιστορία της Κιμώλου.

www.afentakeio.gr