Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου

Το Αφεντάκειον συμπαραστάτης του προγράμματος “MARABOU AEGEAN PROJECT” του Κωνσταντίνου Σοφικίτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3_6_2020