Κατατέθηκε η Αίτηση διεύρυνσης των σκοπών με στόχο την επαναλειτουργία του Οίκου Περιθάλψεως στην Κίμωλο, ως Κέντρο Φιλοξενίας-Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε συνεργασία με τον Δήμο Κιμώλου.

Κατατέθηκε στο Εφετείο Πειραιά η Αίτηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου (ολόκληρη ΕΔΩ) με την οποία ζητείται η διεύρυνση των σκοπών του, ώστε να γίνει δυνατή η αδειοδότηση και λειτουργία Οίκου Περιθάλψεως και Κέντρου Φιλοξενίας στο κτήριο της Κιμώλου, ακριβώς βάσει της επιθυμίας του Ευεργέτη. Παράλληλα, εντός του Νοεμβρίου, θα παραδοθεί στο ίδρυμα η μελέτη λειτουργίας ( η οποία γίνεται  με την συνεργασία και την βοήθεια της Κυρίας Κορίνας Λιούτα και του  αστικού μη κερδοσκοπικού συλλόγου,  «Θέλω»  του οποίου η κυρία Λιούτα  είναι Πρόεδρος,  χωρίς αρχικό κόστος για το Κληροδότημα,  βάσει του μνημονίου συνεργασίας  που έχει υπογραφεί με το Αφεντάκειο) .

Ακόμη, δημιουργείται Ομάδα Εργασίας από ειδικούς, (στην οποία το Αφεντάκειο προσκαλεί να συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση όσοι επιθυμούν)προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να γίνει δυνατή η καλύτερη Οργάνωση της Μονάδας που δημιουργείται, σε συνεργασία με τον Δήμο Κιμώλου.

Στο κτήριο του Οίκου Περιθάλψεως θα ζητηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου άδεια να λειτουργήσει Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, για την  οποίο γίνεται ήδη προσπάθεια να συμβληθεί με τον ΕΟΠΠΥ ώστε να είναι και οικονομικά βιώσιμη. Με βάση τις απαιτήσεις που ορίζει ο Νόμος, σχεδιάζονται οι βασικές και αναγκαίες παρεμβάσεις στο κτήριο, ώστε να καταρτιστεί ο σχετικός προϋπολογισμός.

Η σχετική αίτηση θα συζητηθεί στο Εφετείο Πειραιά την 6η Ιουνίου 2019, παρά την προσπάθεια των νομικών του Ιδρύματος να οριστεί νωρίτερα. Μάλιστα,  η συγκεκριμένη ημερομηνία δόθηκε μετά από αίτηση προτίμησης, καθώς υπάρχει τεράστιος φόρτος.

Για όλα τα παραπάνω, ασφαλώς, θα ζητηθεί η έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από την οποία θα ζητηθεί, επίσης, να εγκρίνει τα σχετικά έργα συντήρησης του κτηρίου, πριν από την τελική έκδοση της αποφάσεως, ώστε να κερδηθεί χρόνος και να γίνει δυνατή η λειτουργία του Οίκου το δυνατόν συντομότερα.