Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου

Ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός για το 2017 του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου

Δημοσιεύουμε μετά την ολοκλήρωση τους τον Απολογισμό και Ισολογισμό (οικονομικές καταστάσεις) του Ιδρύματος.

Ο Ισολογισμός Εδώ

Ο Απολογισμός Εδώ