Σύναξις Παναγίας Επταπόστου Κιμώλου

Μια μεγάλη θεομητορική εορτή που αφορά την Κίμωλο και όχι μόνο αναβιώνει.

Τόσο η μαρτυρία της θαυματουργικής αποκάλυψης όπως περιγράφεται πάνω στην μαρμάρινη εικόνα που βρίσκεται εντοιχισμένη στον ναό των Ταξιαρχών στην Κίμωλο, όσο και ο προσδιορισμός της εορτής κάθε πρώτη Κυριακή του Αυγούστου με την σχετική υμνογραφία όπως ακριβώς προσδιορίστηκαν και συντάχθηκαν από τον κορυφαίο μεταβυζαντινό υμνογράφο μοναχό Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη που ασκήτεψε για δεκαετίες στην σκήτη της Μικράς Αγίας Άννης που ανήκει στην πρώτη κατά την ιεραρχία των μονών του Αγίου Όρους, Μονή της Μεγίστης Λαύρας, έχουν καταγραφεί και αποθησαυριστεί την οκτάτομη έκδοση των ’’Κιμωλιακών’’ που εκδόθηκαν και κατά περιόδους επανεκδόθηκαν με φροντίδες του Αφεντακείου κληροδοτήματος Κιμώλου και συγγραφέα τον αείμνηστο πατέρα Ιωάννη Ράμφο, ιερέα θεολόγο και υπεύθυνο των θεολογικών εκδόσεων της εκκλησίας της Ελλάδος.

Σύναξις Παναγίας Επταπόστου Κιμώλου