Το Αφεντάκειον Κληροδότημα Κιμώλου επιθυμεί να προσλάβει Επιστάτη – Συντηρητή του κτηρίου του Οίκου Περιθάλψεως στην Κίμωλο

Το  Αφεντάκειον Κληροδότημα Κιμώλου επιθυμεί να προσλάβει Επιστάτη – Συντηρητή του κτηρίου του Οίκου Περιθάλψεως στην Κίμωλο ως μισθωτό με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης (οκτώ ώρες την ημέρα πέντε φορές την εβδομάδα). Παρέχεται στέγη εφόσον χρειαστεί.

Αντικείμενο της εργασίας του είναι να εκτελεί τις απαραίτητες απλές εργασίες συντήρησης και να επιβλέπει βασικές επισκευές με την βοήθεια ειδικών συνεργείων των οποίων τον συντονισμό θα επιμελείται ο ίδιος, μετά από εντολή του Διευθυντού και του Προέδρου.

Ο Επιστάτης – Συντηρητής αναφέρεται στον Διευθυντή του Κληροδοτήματος ή και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τους οποίους και ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση για τις απαιτούμενες ενέργειες. Τηρεί, επίσης ημερολόγιο εργασιών καθώς και Βιβλίο Συμβάντων στο οποίο, πέραν όλων των άλλων, αναφέρει και τους τυχόν φιλοξενούμενους στο οίκημα με τα πλήρη στοιχεία τους καθώς και τον λόγο για τον οποίο διαμένουν στο οίκημα.

Ακόμη:

  • Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του κτηρίου καθώς και την λειτουργία των συστημάτων του, όποτε αυτή είναι αναγκαία.
  • Είναι παρών όταν το κτήριο είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε οποιονδήποτε τρίτο.
  • Διατηρεί βιβλίο Εξοπλισμού – Εργαλείων, αφού οργανώσει την αποθήκη εργαλείων κλπ που υφίσταται στο κτήριο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό στο

Αφεντάκειον Κληροδότημα Κιμώλου, οδός Σωκράτους 8 & Αρμοδίου 18, Τ.Κ. 10552 Αθήνα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@afentakeio.gr.

Κατεβάστε την πρόσκληση