Παρεδόθη από το ΘΕΛΩ η μελέτη λειτουργίας της ΣΥΔ και του Ξενώνα Φιλοξενίας στον Οίκο Περιθάλψεως στην Κίμωλο. Δημιουργείται Ομάδα Εργασίας η οποία θα συντονίζει και θα παρακολουθεί το όλο εγχείρημα στην οποία καλούνται οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση.

Παρεδόθη από την Πρόεδρο του ΘΕΛΩ κυρία Κορίνα Λιούτα-στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Αφεντάκειο-η μελέτη λειτουργίας της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και του Ξενώνα Φιλοξενίας στον Οίκο Περιθάλψεως στην Κίμωλο.

Παράλληλα, δημιουργείται  Ομάδα Εργασίας ,στην οποία εκ μέρους του Κληροδοτήματος συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Αφεντακείου κ. Σωτήρης Στανωτάς, ο Γραμματεύς κ Δημήτρης Διαμαντόπουλος, ο Ταμίας κ. Σοφοκλής Δανασσής και ο Διευθυντής κ. Νίκος Καρλατήρας. Στόχος η ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών και εργασιών προκειμένου να επαναλειτουργήσει, το δυνατόν συντομότερα, ο Οίκος Περίθαλψης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Αφεντάκειο  προσκαλεί και παρακαλεί όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει και να προσφέρει τις γνώσεις του και την βοήθεια του στην Ομάδα Εργασίας, κατ αρχήν σε εθελοντική βάση.

Οίκος Περίθαλψης Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου

Η Ομάδα Εργασίας:

-Θα διαμορφώσει τον απαιτούμενο Φάκελο, προκειμένου να κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου για να ληφθεί η απαιτούμενη άδεια.

-Θα αναθέσει σε μηχανικό την μελέτη κατασκευής των απαιτούμενων, βάσει του νόμου, παρεμβάσεων στο κτήριο του Οίκου Περίθαλψης.

-Θα διαμορφώσει την προγραμματική σύμβαση , η οποία είναι αναγκαίο να υπογραφεί με τον Δήμο Κιμώλου, ώστε η συνεργασία του στην λειτουργία του Οίκου να είναι συνεχής και αποτελεσματική.

-Θα προχωρήσει στην σύνταξη Οργανογράμματος και την διαμόρφωση καθηκοντολόγιου για το προσωπικό, το οποίο θα προσληφθεί και θα γνωμοδοτήσει επί των προσλήψεων.

-Θα συντάξει τον κανονισμό λειτουργίας του Οίκου Περιθάλψεως καθώς και κάθε άλλο κανονισμό που είναι αναγκαίος.

-Θα επιβλέψει με ειδικούς συνεργάτες τα έργα που θα εκτελεσθούν στο κτήριο του Οίκου Περιθάλψεως.

-Θα διαμορφώσει τις συνθήκες ώστε να εξευρεθούν εθελοντές και χορηγοί την όλης προσπάθειας (σε χρήμα και σε είδος) .

Τέλος θα επιμεληθεί την Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για τον Οίκο Περιθάλψεως και, ασφαλώς, κάθε άλλης αναγκαίας ενέργειας.

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει δύο φορές τον μήνα στα Γραφεία του Αφεντακείου , ώστε η όλη προσπάθεια να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.