Ο Διευθυντής του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, Γιώργος Αφεντάκης, συναντήθηκε με στελέχη του Ιδρύματος ¨ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ¨ και παραβρέθηκε στην εκδήλωσή του ¨Διάλογοι¨

Μετά από τη συνάντηση του με στελέχη του Μποδοσακείου Ιδρύματος, ο Διευθυντής του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, Γιώργος Αφεντάκης, προχώρησε σε συνάντηση και με στελέχη του ΚΠΙΣΝ (Ίδρυμα ¨ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ¨), ενώ παραβρέθηκε και στην πρόσφατη εκδήλωση του ¨ΔΙΑΛΟΓΟΙ¨.

Η παρουσία του και ευρύτερα, η συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων εντάσσεται σε μία σειρά επαφών του Αφεντακείου με άλλα ιδρύματα, που αφορούν θέματα τεχνογνωσίας, κοινωνικής ανάπτυξης και σχεδιασμού, με σκοπό τη δρομολόγηση νέων δραστηριοτήτων υπέρ της Κιμώλου και των κατοίκων της.