Ολοκληρώθηκε η ενοικίαση ακόμη τριών ιδιοκτησιών του Αφεντακείου- σημαντική η ενίσχυση των ετήσιων εσόδων

Ολοκληρώθηκε και τυπικά –μετά την έγκριση της Περιφέρειας κα την υπογραφή των σχετικών μισθωτηρίων συμβολαίων-η ενοικίαση ακόμη τριών ιδιοκτησιών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος.

Πρόκειται για δύο καταστήματα στο επί της οδού Αρμοδίου 18 κτήριο, καθώς και για ένα οικόπεδο στο Ρουφ. Με τις ενοικιάσεις αυτές τα ετήσια έσοδα του Κληροδοτήματος αυξάνονται  κατά 37.800 ευρώ. Παράλληλα, βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων η ενοικίαση ακόμη ενός οικοπέδου επί την οδού Ιωάννου Δροσοπούλου 102, το οποίο παραμένει ανεκμετάλλευτο επί πολλά χρόνια.