Νέα εποχή στην επικοινωνία του Αφεντακείου Κληροδοτήματος με τους φίλους του!

Φίλοι μας,

με βάση τη  διαθήκη του Μεγάλου Ευεργέτη Γεώργιου Οικονόμου Αφεντάκη, αλλά και την επιθυμία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Αφεντάκειου Κληροδοτήματος, μεταξύ των πλέον  σημαντικών  στόχων του, είναι η ουσιαστική παρουσία του στις δράσεις που υποστηρίζουν την Κίμωλο και τους απανταχού Κιμώλιους.

Βασική  Αρχή του Δ.Σ. αποτελούσε και αποτελεί, η λειτουργία του Κληροδοτήματος να διέπεται από απόλυτη διαφάνεια. Προκειμένου λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να έχουν ακριβή εικόνα για τα πεπραγμένα του, αλλά και γενικά, για όλες τις ενέργειες του Κληροδοτήματος και για να αποκατασταθεί μία τακτική και, βέβαια, αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., δρομολογείται μια προσπάθεια προσαρμογής στις σημερινές συνθήκες και στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος σύντομα θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών και σε συνδυασμό με τη σταθερή υποστήριξη από την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα προσφέρεται συνεχής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν στο Κληροδότημα και στη λειτουργία του, αλλά και για τα σημαντικότερα νέα της Κιμώλου.

Το νησί μας έχει τεράστιες δυνατότητες και είναι υποχρέωσή μας να συνεργαστούμε άπαντες υπέρ της προόδου του.