ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018

Απολογισμός πεπραγμένων 2018

Για  την πληρέστερη ενημέρωση των Κιμωλίων  και όλων των ενδιαφερομένων.

Ακολουθεί συνοπτικός απολογισμός των ενεργειών πού έγιναν κατά το λήξαν έτος 2018. Σ αυτόν, δεν αναφέρονται η αίτηση για την διεύρυνση των σκοπών του Ιδρύματος  και οι ενέργειες για την επαναλειτουργία του Οίκου Περιθάλψεως στην Κίμωλο, μια και για αυτά τα δύο πολύ σημαντικά θέματα έχει ήδη γίνει ενημέρωση.

Ασφαλώς η επαναλειτουργία του οίκου Περιθάλψεως είναι ο μεγάλος στόχος για το 2019. Ήδη, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας και από διακεκριμένους Κιμώλιους,  οι οποίοι εξεδήλωσαν την επιθυμία να προσφέρουν εθελοντικά (μετά από σχετική πρόσκληση – παράκληση του Δ.Σ.) , Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερα.

-Υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας με την εθελοντική οργάνωση ΘΕΛΩ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το ΘΕΛΩ ολοκλήρωσε και παρέδωσε  στο Αφεντάκειο προτάσεις για την οργάνωση και την  λειτουργία του Οίκου Περιθάλψεως στην Κίμωλο, η οποία απεφασίσθη στο Δ.Σ του Ιουλίου.

-Έγιναν εξώσεις των δύο μεγαλύτερων οφειλετών .Η μία από δύο καταστήματα του κτηρίου επί της Αρμοδίου 18 και η άλλη από το ακίνητο επί της οδού Ιωάννου Δροσοπούλου 105Α.

-Την ευθύνη  της Εστίας  που λειτουργούσε στο ακίνητο, ανέλαβε  το Αφεντάκειο, αποκαταστάθηκαν  ζημιές του κτηρίου πού είχαν σχέση κυρίως με την ασφάλεια των ενοίκων (το κόστος των οποίων θα διεκδικηθεί δικαστικά  από τον εξωσθέντα μισθωτή). Σήμερα, η Αφεντάκειος Εστία έχει πληρότητα 99% και αποδίδει στο ίδρυμα περί τις 8.000 ευρώ μηνιαίως.

-Ενοικιάστηκε (έναντι 1000  ευρώ μηνιαίως) ο κινηματογράφος Φιλίπ (που έμενε ανεκμετάλλευτος για περίπου δέκα χρόνια)μετά την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρα λόγω διαρροής του δικτύου της ΕΥΔΑΠ.  Κατατέθηκε αίτημα στην ΕΥΔΑΠ για αποζημίωση και ήδη ελήφθη θετική απάντηση .

 -Ενοικιάστηκε το οικόπεδο ιδιοκτησίας  του Ιδρύματος στο Ρούφ αντί 550€ μηνιαίως.

-Ενοικιάστηκαν τα δύο καταστήματα επί της οδού Αρμοδίου 18  ΙΣ 4 και ΙΣ 5(μετά την  έξωση του προηγούμενου μισθωτή) αντί 2600€ ευρώ μηνιαίως.

Με την ενοικίαση του Φιλίπ των δύο καταστημάτων στην Αρμοδίου και την ανάληψη της Εστίας από το Αφεντάκειο τα ετήσια έσοδα αυξάνονται κατά 145.800 Ευρώ.

-Ενημερώθηκαν οι φάκελοι των ακινήτων και αποκαταστάθηκαν προβλήματα πολεοδομικά ,δικτύων ύδρευσης  και ηλεκτρισμού. Έγιναν οι αναγκαίες νομιμοποιήσεις.

-Δημιουργήθηκε και εγκαταστάθηκε  δίκτυο υπολογιστών στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύματος.

-Κατεγράφησαν και ελέγχθηκαν τα πάγια στοιχεία του Ιδρύματος στα κεντρικά γραφεία, στην Κίμωλο και στην Αφεντάκειο Εστία.

-Κατεγράφη  αξιολογήθηκε και αποθηκεύτηκε με στόχο και την προστασία του το Αρχείο του Ιδρύματος. Επίκειται η ψηφιοποίηση του από την ιστορικό κυρία Μαρία Σάρδη.

-Έγιναν οι απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες εναντίον παλαιών οφειλετών και εισπράχτηκε  μικρό μέρος των οφειλομένων. Είναι σε εξέλιξη οι δικαστικές ενέργειες εναντίον των υπολοίπων.

-Βελτιώθηκε η παρουσία του Ιδρύματος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

-Ρυθμίστηκαν με αναγνωρίσεις χρέους και λήψη διασφαλίσεων  και παλαιές οφειλές ενοικιαστών του κτηρίου επί της οδού  Αρμοδίου 18.

-Καθαρίστηκε και συντηρήθηκε η περίφραξη του οικοπέδου του ιδρύματος επί της οδού Ιωάννου Δροσοπούλου 102 .

-Έγιναν  οι απαραίτητες συντηρήσεις στο κτήριο της οδού Αρμοδίου και ανανεώθηκαν τα ασφαλιστήρια  συμβόλαια  πυρός.

-Ολοκληρώθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του κτηρίου της Αρμοδίου και παρεδόθη στους ενοικιαστές.

-Κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε νέα επιγραφή  στην είσοδο της Αφεντακείου  Στοάς  επί της οδού Σωκράτους 8.

-Εκπλειστηριάστηκαν  τα κατασχεθέντα ,κατά τη έξωση του μισθωτή του ακινήτου επί της Ιω. Δροσοπούλου 105Α, κινητά  περιουσιακά στοιχεία  του και περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Αφεντακείου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της Εστίας . Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για την επιστροφή του τιμήματος (αφαιρουμένων των εξόδων)το οποίο θα πιστωθεί στην οφειλή του εξωσθέντος.

-Καταρτίσθηκε Σύμβαση με επαγγελματίες του χώρου για την προσέλκυση Χορηγιών κυρίως στον Οίκο Περιθάλψεως οι διαδικασίες για την επαναλειτουργία του οποίου έχουν  ήδη ξεκινήσει.

– Έγινε αναπροσαρμογή των μισθωμάτων  βάσει των συμβολαίων.

-Εγκρίθηκε και δίνεται μηνιαία οικονομική βοήθεια προς αναξιοπαθούντα Κιμώλιο.

– Υπεγράφη σύμβαση μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. με νέο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας,  μετά από την οποία το ίδρυμα υπολογίζεται ότι θα εξοικονομεί  από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας περί 3000€ ετησίως.