ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ – ΤΟΜΟΣ Ε’ Ebook

Κιμωλιακά Τόμος Ε

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΤΟΜΟΣ Ε'
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΤΟΜΟΣ Ε

Περιγραφή

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΤΟΜΟΣ Ε’ σε ψηφιακή μορφή pdf

Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 1975

Τα «Κιμωλιακά», ο πρώτος τόμος των οποίων εκδόθηκε το 1970, περιλαμβάνουν σειρά τεκμηριωμένων Ιστορικών και Λαογραφικών Μελετών, καθώς και επιστημονικές εργασίες σχετικές με την Κοινωνική Οργάνωση της Κιμώλου και της περιοχής των Κυκλάδων και την γενικότερη απεικόνιση (γεωπολιτική – κοινωνική) του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου.

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ Τόμος Ε’ 1975

Επιμέλεια Ιωάννου Σπ.Ράμφου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τάσος Α. Γριτσόπουλος – Ειδήσεις προξένων ξένων κρατών περί Κιμώλου και Κιμωλίων

Ο Ολλανδός συγγραφέας B. J. Slot, υπεύθυνος στα κρατικά αρχεία της Χάγης παρέδωσε 16 έγγραφα της περιόδου του β’ ημίσεος του ΙΗ’ αιώνα μέχρι τις αρχές του ΙΘ’. (ένα στα τουρκικά παλαιάς γραφής, ένα στα ελληνικά και τα υπόλοιπα στα ιταλικά και γαλλικά)
[έγγραφο πλοιάρχου για την Κίμωλο το 1747, διορισμοί προξένων των Κάτω Χωρών στις Κυκλάδες, έγγραφα των ετών 1759-1776 αναφερόμενα στον γάλλο πρόξενο Paul Brest την αμοιβή του, έκθεση των γεγονότων του 1770, εμπορικά ζητήματα, ναυάγια, περιγραφή των καθηκόντων του Ολλανδού προξένου, απόσπασμα του ημερολογίου του J. F. Tor με πληθυσμιακά στοιχεία της εποχής].

2. B. J. Slot (έφορος Γενικών Αρχείων του κράτους των Κάτω Χωρών μετάφραση Ε. Δαλαμπίρα) – Καθολικαί εκκλησίαι Κιμώλου και των πέριξ νήσων

Ιστορία των Δυτικών ναυτικών κοινοτήτων των Ν.Δ. Κυκλάδων και των εκκλησιών τους (1600-1893)

Η ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας κατά την Φραγκοκρατία.

Η ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας από της τουρκικής κατακτήσεως (1645).

Η Καθολική Εκκλησία κατά τον Κρητικόν Πόλεμον.

Η περίοδος της ακμής (1669-1699).

Η βαθμιαία παρακμή (1699-1760).

Η ραγδαία κατάρρευσις (1760-1782).

Τα τελευταία υπολείμματα (1702-1893)

Στο παράρτημα παρατίθενται τα κείμενα 59 εγγράφων από τα αρχεία του Βατικανού και της Propaganda Fide με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την Κίμωλο και τα άλλα νησιά, αναλυτικός πίνακας των βαπτίσεων, των γάμων και των θανάτων κατά την θητεία κάθε εφημερίου σε κάθε νησί κατάλογος καθολικών επισκόπων, κατάλογος των ξένων προξένων της Μήλου και της Κιμώλου (Γάλλων, Άγγλων, Βενετών, Ολλανδών) κατάλογος των καθολικών ναών (Μήλου, Κέας, Θερμίων, Σίφνου) κατά επισκοπική περιφέρεια και περίληψη στα γαλλικά.
Η εργασία ολοκληρώνεται με φωτογραφίες εγγράφων, χαρτών, ναών και ζωγραφικών πινάκων.

3. Αντώνιος Φλ. Κατσούρης (Επιτ. Εκπαιδευτικός Σύμβουλος) – Τοπωνύμια Κιμώλου και Ηπολήβου

Εργασία που στηρίζεται στις μελέτες του Αντωνίου Μηλιαράκη, του Ιωάννη Κ. Βογιατζίδη και του Ι. Σπ. Ράμφου. Αναφέρονται οι ονομασίες τους στην αρχαιότητα, στους μεσαιωνικούς χρόνους και στην νέα εποχή που προέρχονται από το έδαφος, από την θέση, από οικοδομές, από νερά, από ζώα, από φυτά, από ονόματα ανθρώπων, αγίων.

4. Γεράσιμος μοναχός Μικραγιανναννίτης (υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας) – Συναξάριον της Παναγίας «Επταπόστου Κιμώλου»

5. Βασίλειος Άτεσης (Μητροπολίτης Λήμνου) – Ο αρχιεπίσκοπος Μήλου και Κιμώλου Νεόφυτος (1701-1713)

Ο αρχιμανδρίτης Ισίδωρος Κρικρής αποστέλλει πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα για τον Νεόφυτο.

6. Φιλάρετος Βιτάλης – Ο Σίφνιος Μητροπολίτης Βελιγραδίου – Σερβίας  Άνθιμος (1759-1852)
Αναφέρεται στην ζωή και την γενική δραστηριότητα του ιεράρχη.

7. Παράρτημα

Αντώνιος Δανασσής Αφεντάκης

Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Το πεδίον της Παιδαγωγικής Επιστήμης

Η έννοια της Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας κατά Derbolav.

Η έννοια της Παιδαγωγικής Ηθικής.

Κατεβάσετε τα ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΤΟΜΟΣ Ε’ σε ψηφιακή μορφή pdf

Συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα με τα στοιχεία σας για να κατεβάσετε τον τόμο ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΤΟΜΟΣ Ε’ σε ψηφιακή μορφή pdf

    Το ονοματεπώνυμό σας (απαραίτητο)

    Το email σας (απαραίτητο)

    Τηλέφωνο

    Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων απο το afentakeio.gr (απαιτείται)