Απολογισμοί – Ισολογισμοί

Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2010 -2014

 

Οικονομικοί Απολογισμοί

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2021 – 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2020 – 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2019 – 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2018 – 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2017 – 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2016-2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2015-2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2010 -2014