Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου

Εκθέσεις ελέγχων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016