Προυπολογισμοί

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τους προϋπολογισμούς χρήσεων του έτους που σας ενδιαφέρει

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 2016-2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 2010 – 2015