Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου

Νομοθεσία

Η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Αφεντάκειου Κληροδοτήματος Κιμώλου περιγράφεται απο τους ακόλουθους νόμους.

ΝΟΜΟΣ 2039 ΤΟΥ 1939

ΝΟΜΟΣ 4182 ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ 4223 ΤΟΥ 2013