ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ – ΤΟΜΟΣ Α’ Ebook

Κιμωλιακά Τόμος Α

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΤΟΜΟΣ Α

Περιγραφή

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΤΟΜΟΣ Α’ σε ψηφιακή μορφή pdf

Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 1970

Τα «Κιμωλιακά», ο πρώτος τόμος των οποίων εκδόθηκε το 1970, περιλαμβάνουν σειρά τεκμηριωμένων Ιστορικών και Λαογραφικών Μελετών, καθώς και επιστημονικές εργασίες σχετικές με την Κοινωνική Οργάνωση της Κιμώλου και της περιοχής των Κυκλάδων και την γενικότερη απεικόνιση (γεωπολιτική – κοινωνική) του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου.

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ Τόμος Α’ 1970  – Επανέκδοση 2008

Επιμέλεια πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννου Σπ.Ράμφου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Αντώνιος Μηλιαράκης Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων Νήσων (Κίμωλος-Αθήνα 1901)

2. Αναδημοσίευση από το «Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος» τόμος Στ’ 1901 σελ. 3-48

Στο Α’ κεφάλαιο περιέχεται η θέση της Κιμώλου, οι λιμένες, οι πεδιάδες, τα προϊόντα, τα ζώα, ο πληθυσμός, η πόλη, τα σχολεία, η συγκοινωνία.

Στο Β’ κεφάλαιο η αρχαία ιστορία, τα μεσαιωνικά, το κάστρο, η τουρκοκρατία.

Στο Γ’ κεφάλαιο οι νήσοι της Κιμώλου (Πολύαιγος, Άγιος Ευστάθιος, Άγιος Γεώργιος)

Στην Α’ προσθήκη «Η Κιμωλία γή» (υπέδαφος)

Στην Β’ προσθήκη «Τα νομίσματα των Κιμωλίων»

Στην Γ’ προσθήκη «Τα επώνυμα των Κιμωλίων»

Στην Δ’ προσθήκη Έγγραφο του Πατριάρχη Παρθενίου για την μονή Πολυαίγου.
Περιλαμβάνεται γεωγραφικός χάρτης κατά τον αγγλικό υδρογραφικό πίνακα υπό του Αντ. Μηλιαράκη

3. Ιωάννης Κ. Βογιατζίδης. Κίμωλος. «Ιστορικαί έρευναι περί της νήσου» από το περιοδικό «Αθηνά» τόμος ΛΕ 1923-27 σελ. 67-124, ΛΖ 1925-1926 σελ. 108

Κεφάλαιο Α’ «περί των ονομάτων της Νήσου Κιμώλου και Ηπολίβου»

Κεφάλαιο Β’ «περί της φορολογικής διατάξεως του 1670 και του βυζαντινού κτηματολογίου»

Κεφάλαιο Γ’ «περί των Δασκαλειών της Κιμώλου»

Κεφάλαιο Δ’ «περί του ιδιωτικού βίου των Κιμωλίων»

Κεφάλαιο Ε’ «περί του γεωργικού και ποιμενικού βίου των Κιμωλίων»

Κεφάλαιο Στ’ «περί της γλώσσης των Κιμωλίων»

4. Εμπεριέχονται αξιόλογες αναφορές λαογραφικές, για τον γεωργικό και ποιμενικό βίο,εκτενείς καταγραφές του γλωσσικού ιδιώματος αναφορικά με το λεξιλόγιο, την γραμματική και την συντακτική δομή και γλωσσάριο από την σελ.160-323 του Ιωάννη Κ. Βογιατζίδη.

Κατεβάσετε τα ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΤΟΜΟΣ Α’ σε ψηφιακή μορφή pdf

Συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα με τα στοιχεία σας για να κατεβάσετε τον τόμο ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΤΟΜΟΣ Α’ σε ψηφιακή μορφή pdf

    Το ονοματεπώνυμό σας (απαραίτητο)

    Το email σας (απαραίτητο)

    Τηλέφωνο

    Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων απο το afentakeio.gr (απαιτείται)