Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου

Καταστατικό

Κάντε κλικ στον παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα αντίστοιχα ΦΕΚ.

ΦΕΚ του 1907 “Σύσταση Ιδρύματος”

ΦΕΚ του 1947 “Αναγέννηση Ιδρύματος”

ΦΕΚ του 1963 “Επέκταση σκοπών Ιδρύματος”

ΦΕΚ του 1979 “Εκσυγχρονισμός Ιδρύματος”