Το Αφεντάκειο Ίδρυμα στο πλευρό των μαθητών της Κιμώλου

Ο Διευθυντής του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου μετά την από 14/11/2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος προεδρεύοντος του Νικολάου Αφεντάκη, εξουσιοδοτήθηκε να παραστεί στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή των σχολείων της Κιμώλου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17/12/2015 και ώρα 18:30 μ.μ., προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δ.Σ. του Ιδρύματος. Σκοπός της επισκέψεως του ήταν να προχωρήσει στην υλοποίηση της από 14/11/2015 απόφασης του Δ.Σ. με την οποία οι 34 μαθητές του δημοτικού, γυμνάσιου και λυκείου σχολείου της Κιμώλου έλαβαν ένα χρηματικό μαθητικό επίδομα της τάξεως των 150 € έκαστος για τις σχολικές τους ανάγκες. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκτέλεσης του τρίτου σκοπού του Ιδρύματος που αφορά την εκπλήρωση έτερων κοινωφελών και φιλανθρωπικών σκοπών για την οικονομική, κοινωνική και πνευματική πρόοδο της Κιμώλου και των κατοίκων της.

Ο Διευθυντής ανέφερε συγκεκριμένα:

“Συγχαρητήρια στους μαθητές και δασκάλους του Δημοτικού σχολείου για την οργάνωση της όμορφης χριστουγεννιάτικης γιορτής. Ο λόγος που παρευρίσκομαι εδώ είναι για να εκπροσωπήσω το Δ.Σ. του Ιδρύματος το οποίο λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του Δήμου Κιμώλου και του Δημάρχου, το σκοπό του Ιδρύματος περί εκπλήρωσης έτερων κοινωφελών και φιλανθρωπικών σκοπών για την οικονομική, κοινωνική και πνευματική πρόοδο της Κιμώλου και έχοντας τη σύμφωνη γνώμη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, έλαβε για πρώτη φορά την απόφαση, να δώσει ένα μαθητικό χρηματικό βοήθημα της τάξεως των 150 € σε κάθε μαθητή του Δημοτικού, Γυμνασίου Λυκείου της Κιμώλου. Επιθυμία όλων μας είναι το Ίδρυμα να έχει την οικονομική δυνατότητα να προχωράει σε τέτοιες ενέργειες. Καλές γιορτές με Υγεία και Αγάπη”.