Πρωτόκολλο συνεργασίας και συναντίληψης, σε θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας υπέγραψαν το ¨ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟ¨ και το ¨ΘΕΛΩ¨.

Το ¨ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΙΜΩΛΟΥ¨ και ο αστικός, μη κερδοσκοπικός, σύλλογος ¨ΘΕΛΩ¨, που προάγει την Κοινωνική Διάσταση της Υγείας, εμφορούνται από κοινή βούληση για ανάπτυξη και δράσεις συνεργασίας. Προχώρησαν λοιπόν, στην επισημοποίησή της, δια της υπογραφής από τους Προέδρους τους, Σωτήρη Στανωτά και Κορίνα Λιούτα αντίστοιχα, πρωτοκόλλου συνεργασίας και συναντίληψης.

Σε πρώτο επίπεδο, οι δύο φορείς θα συμπλεύσουν στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΧΕΥΣΕΩΝ

 • Προαγωγή της υγείας των εχόντων ανάγκη Κιμωλίων στην Κίμωλο και στην Αττική.
 • Iσχυροποίηση και προαγωγή του εκπαιδευτικού κι ερευνητικού έργου των δύο μερών.
 • Aνάπτυξη ανταλλαγής πληθυσμιακών ομάδων ατόμων και ατόμων με ειδικές δεξιότητες (αμεα).
 • Ενίσχυση, συμβολή σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο των Εθελοντικών ενεργειών σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Κοινή προσπάθεια  σε θεσμικό επίπεδο προς την Πολιτεία για την ισχυροποίηση του νομικού πλαισίου περί Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής.

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, το ¨ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟ¨ και το ¨ΘΕΛΩ¨ συμφωνούν να αναπτύξουν στην Κίμωλο και στην Αττική, υπέρ της Κοινωνίας γενικά και των Κιμωλίων ειδικότερα:

 1. Συμβουλευτική υποστήριξη και διαμεσολάβηση στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.
 2. Παροχή ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας.
 3. Στήριξη των ατόμων ΑμεΑ, καθώς και των οικογενειών τους, μέσω δομών συμβουλευτικής διαμεσολάβησης.
 4. Πραγματοποίηση δράσεων έρευνας, και συνδιοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης και διδασκαλίας, κυρίως επί θεμάτων πρόληψης, Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
 5.  Παροχή εθελοντικής ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας, όπου και όταν κρίνεται αναγκαίο.
 6.  Αφιλοκερδής παροχή συμβουλευτικής δικτύωσης και καθοδήγησης σε θέματα Υγείας,  Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 7.  Διαμεσολάβηση για την ευχερή πρόσβαση σε δομές υγείας, κοινωνικές δομές και παρόχους υγείας.
 8.  Στήριξη ατόμων με ειδικές δεξιότητες και των οικείων τους μέσω της συμβουλευτικής και συγκεκριμένων δράσεων και δομών υποστήριξης για την εκπαίδευσή τους , με τους εθελοντές επιστήμονες του ¨ΘΕΛΩ¨.
 9.  Διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, για την ενίσχυση της εθελοντικής και όχι μόνο δράσης.
 10. Διαχείριση και παρηγορητική για την αντιμετώπιση του πένθους.
 11.  Μητρώο εθελοντών, για την προαγωγή της ΑΜΙΛΛΑΣ και της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
 12.  Συνεργασία και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, για την αξιοποίηση των υποδομών του ¨ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ¨, με τη δημιουργία δομών κοινωνικού οφέλους για ευαίσθητες ομάδες και υλοποίηση δράσεων, που αφορούν στην ενημέρωση και πρόληψη σε θέματα ΥΓΕΙΑΣ. Στο πλαίσιο της στήριξης του κοινωνικού ιστού και των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων των Κιμωλίων εντός και εκτός νήσου, ξεκινάει η δημιουργία του ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΜΩΛΟΥ, που θα αποτυπώσει τον Κοινωνικό Χάρτη της Νήσου και θα καταγράψει το κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιό της σε όλες τις δομές των συλλογικοτήτων, όπως και όλου του επιστημονικού δυναμικού των Κιμωλίων παγκοσμίως, με σκοπό την ενεργοποίηση και αξιοποίηση του. Το εγχείρημα αυτό μάλιστα, θα αποτελέσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τα νησιά του ελληνικού αρχιπελάγους, για την περαιτέρω αξιοποίησή του σε νησιά με λιγότερους από 1.500 κατοίκους.

Η προσέγγιση των δύο φορέων, καθώς και η επεξεργασία και η δρομολόγηση των κοινών δράσεων διενεργήθηκε με την υποστήριξη του Διευθυντή του Αφεντακείου Γιώργου Αφεντάκη, της Υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων του ιδρύματος Μάνιας Τσαβλίδου και του Αντιπροέδρου του ¨ΘΕΛΩ¨ Γιώργου Γαμπιεράκη.