Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου

Ολοκληρώθηκε ο Διαχειριστικός Έλεγχος από εταιρεία Oρκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2017.

Περισσότερα Εδώ