Συνεχίζονται, με την υποστήριξη του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, οι αρχαιολογικές έρευνες στην Κίμωλο, υπό τον αρχαιολόγο μεταδιδάκτορα ερευνητή Carmelo Di Nicuolo

Συνεχίζονται και φέτος οι αρχαιολογικές και τοπογραφικές έρευνες στην Κίμωλο του κ. Carmelo Di Nicuolo, υπό την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
Ο Carmelo Di Nicuolo είναι αρχαιολόγος, μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και εργάζεται στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (ΙΑΣΑ).

Η μεταδιδακτορική μελέτη του στο ΕΚΠΑ με θέμα ‘Η αρχαία πόλη των Κιμωλίων’ διεξάγεται στις περιοχές Ελληνικά/Λίμνη και στο νησάκι του Αγίου Ανδρέα. Κύριοι στόχοι της μελέτης αυτής, που εκτελείται με άδεια χορηγούμενη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, με την σημαντική χορηγία του Αφεντακείου Κληροδοτήματος και με την υποστήριξη του Δήμου της Κιμώλου, είναι η τεκμηρίωση, η καταγραφή και η αποτύπωση των ορατών αρχαίων καταλοίπων της περιοχής, με την ολοκλήρωση των οποίων θα είναι δυνατόν ο αρχαιολογικός χώρος να αναδειχθεί στο μέλλον από τους αρμόδιους Φορείς.
Οι φετινές έρευνες ξεκίνησαν στις 29 Αυγούστου στο νησάκι του Αγίου Ανδρέα και σε μια πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός των επιφανειακών αρχαιοτήτων και η καταγραφή τους. Στη συνέχεια και μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου (25-30/09) θα πραγματοποιηθούν η τεκμηρίωση και οι αποτυπώσεις υψηλής ανάλυσης των κτηριακών καταλοίπων. Τα αποτελέσματα των περσινών ερευνών έχουν ήδη δημοσιευθεί στο Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene (2016), επιστημονικό περιοδικό της ΙΑΣΑ, και είναι διαθέσιμα online και στην ιστοσελίδα του Αφεντακείου (https://www.afentakeio.gr). Δημοσιεύσεις σχετικές με τις έρευνες του 2017 ετοιμάζονται ήδη και, μόλις ολοκληρωθούν, θα δημοσιευθούν στην ελληνική γλώσσα, στα ιταλικά και στα αγγλικά σε άλλα πολύ γνωστά, διεθνώς αναγνωρισμένα, επιστημονικά περιοδικά.