Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου

Προυπολογισμοί

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τους προϋπολογισμούς χρήσεων 2010-2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 2010 – 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 2016-2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019