Διατελέσαντες πρόεδροι

Διατελέσαντες πρόεδροι:

Δημήτριος Α. Αφεντάκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ

05/06/1948 – 30/03/1959

 

Δημήτριος Ν. Αφεντάκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ

22/07/1959 – 07/12/1959

 

Αντώνιος Γ. Μουστάκας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

07/05/1960 – 11/09/1961

 

Γεώργιος Π. Καλούδης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ

22/03/1962 – 11/04/1965

 

Χαρίδημος Γ. Μουστάκας

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

25/09/1961 – 22/03/1962 & 04/06/1965 – 09/04/1968

 

Ανδρέας Μ. Ανδρουλακάκης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

26/11/1968 – 08/01/1972

 

Καθ. Αντώνιος Κ. Δανασσής Αφεντάκης

ΔΑΝΑΣΣΗΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ

08/01/1972 – 09/06/2014

 

Νικόλαος Γ. Αφεντάκης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ

09/06/2014 – 10/01/2018