Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου

Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Σωτήρης Σ. Στανωτάς, Πρόεδρος

Παρασκευή Α. Αφεντάκη, Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Γ. Αφεντάκης, Ταμίας

Αλέξιος Σοφοκλής Α. Δανασσής Αφεντάκης, Μέλος

Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων, Μέλος

Κωνσταντίνος Βεντούρης, Δήμαρχος Κιμώλου, Μέλος

Πρόεδρος της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών, Μέλος

 

Διοικητική Υπηρεσία

Γεώργιος Α. Αφεντάκης, Διευθυντής

Φωτεινή Τ. Ζάβαλη, Γραμματέας

 

Οικονομική Υπηρεσία

Αποστολία Β. Πούλιου, Λογιστήριο 

Γιαννακόπουλος Γ. Βασίλειος, Εργατικά

 

Νομική Σύμβουλος

Μακρίνα Α. Χρυσανθοπούλου, Δικηγόρος